ฉนวนกันความร้อน พีอีโฟม PE FOAM INSULATION

ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน Pe foam insulation ( Polyethylene foam ) มีโครงสร้างเป็นฟองอากาศ อิสระขนาดเล็กเกาะเกี่ยวกัน ( CLOSED CELL เป็นฉนวน ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้อย่าง แท้จริง มีน้ำหนักเบา ทำให้ประหยัดโครงสร้าง และ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ยืดหยุ่น ติดตั้งง่าย ประหยัดแรงงาน สวยงาม….More…

Facebook
error: Content is protected !!