ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ CELLULOSE INSULATION

ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ cellulose ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ ทำจากเยื่อกระดาษรีไซเคิ่ล ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย จนเป็นเส้นใยยาวกลายเป็น Celloulose ผสมกับกาว ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถยึดเกาะได้กับทุกพื้นผิววัสดุ สามารถช่วยลดอุณภูมิ ภายในอาคาร ทั้งยังเป็นวัสดุดูดซับเสียงและ ลดเสียงสะท้อนได้ดี เหมาะสำหรับอาคาร โรงงาน โรงเรียน ห้องอัดเสียง

ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ Cellulose Insulation

เป็นระบบฉีดพ่น ติดใต้หลังคา เพดาน และผนัง สามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิว เช่น หลังคาเหล็ก หลังคากระเบื้อง คอนกรีต ยิบซั่มบอร์ด ไม้ เนื่องจากเป็นระบบเดียว ที่ใช้กาวชนิดพิเศษเป็นตัวประสาน มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงสุด โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆรองรับ จึงเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง

เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถกันความร้อนได้มากกว่า 90% โดยหลังการติดตั้งฉนวน จะไม่มีช่องว่างหรือรอยต่อของฉนวนให้ความร้อนผ่านได้ และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ สามารถดูดซับเสียงก้อง เสียงสะท้อนได้ดี ในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 75%

จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับงานโรงงาน โกดังสินค้า อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ สามารถดูดซับเสียงก้อง เสียงสะท้อนได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ห้องประชุม โรงยิม ห้องซ้อมดนตรี และสถานบันเทิงต่างๆ

คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ cellulose insulation

  • สามารถกันความร้อนจากหลังคาได้มากกว่า 80 % – 90 %
  • สามารถลดเสียงก้องได้ 75 % และป้องกันเสียงลอดผ่านได้อย่างดีเยี่ยม
  • เมื่อติดตั้งฉนวนฯ สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 40 %
  • สามารถต้านทานไฟลามเนื่องจาก มีส่วนผสมของ BORIC ACID ได้ตามมาตรฐาน
  • ติดตั้งง่ายทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ได้ทุกประเภท
  • สามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิววัสดุ โดยไม่มีปัญหาการหลุดร่วง
  • ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายตามมาตรฐาน MSDS
  • ป้องกันปลวก หนู แมลง และไม่ทำให้เกิดเชื้อรา เพราะมีส่วนผสมของ BORAX
Facebook
error: Content is protected !!