ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ CELLULOSE INSULATION

ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ cellulose ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ ทำจากเยื่อกระดาษรีไซเคิ่ล ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย จนเป็นเส้นใยยาวกลายเป็น Celloulose ผสมกับกาว ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถยึดเกาะได้กับทุกพื้นผิววัสดุ สามารถช่วยลดอุณภูมิ ภายในอาคาร ทั้งยังเป็นวัสดุดูดซับเสียงและ ลดเสียงสะท้อนได้ดี เหมาะสำหรับอาคาร โรงงาน โรงเรียน ห้องอัดเสียง ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ Cellulose Insulation เป็นระบบฉีดพ่น ติดใต้หลังคา เพดาน และผนัง….More…

ฉนวนกันความร้อน เซรามิคโค๊ตติ้ง CERAMIC COATING INSULATION

ฉนวนกันความร้อน เซรามิค โค๊ตติ้ง Ceramic Coating Insulation คือ ฉนวนกันความร้อน ที่ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารซึ่งผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นสูงมีสว่นประกอบของเม็ดเซรามิคโบโรซิลิเกต ( Ceramic Borosilicate Micro Spheres ) เป็นอนุภาครูปทรงกลมภายในกลวง ซึ่งมีลักษณะเดียวกับวัสดุเซรามิค (แผ่นเซรามิค) ที่ติดตั้งบนกระสวยอวกาศขององค์กรอวกาศ (NASA) ที่ใช้เป็นฉนวนป้องกันรังสีความร้อน Ceramic Coating มีส่วนผสมของ อิมัลชั่นบิทุเมนเหลวเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์,….More…

ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม PU FOAM INSULATION

ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม ( Pu foam Insulation ) ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม Pu foam เป็นฉนวนทำมาจาก เนื้อโฟม มีโครงสร้างเนื้อโฟมแบบชนิด SEMI-CLOSED CELLS จึงสามารถดูดซับเสียง และความร้อนได้ดี เป็นที่นิยมตาม โรงงาน โรงเรียน หอประชุม ฯลฯ เหมาะสำหรับทุกชนิด หลังคา….More…

ฉนวนกันความร้อน พีอีโฟม PE FOAM INSULATION

ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน Pe foam insulation ( Polyethylene foam ) มีโครงสร้างเป็นฟองอากาศ อิสระขนาดเล็กเกาะเกี่ยวกัน ( CLOSED CELL เป็นฉนวน ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้อย่าง แท้จริง มีน้ำหนักเบา ทำให้ประหยัดโครงสร้าง และ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ยืดหยุ่น ติดตั้งง่าย ประหยัดแรงงาน สวยงาม….More…

Facebook
error: Content is protected !!