ลูกหมุนระบายอากาศ VENTILATER

ลูกหมุนระบายอากาศ ventilater ในสภาพอากาศ แสงอุณหภูมิ ของประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ช่วงเดือนเมษานั้นมีอุณหภูมิมากถึง 45 องศาขึ้นไป ทำให้สถานประกอบการต้องหลีกเลี่ยงติดตั้งเครื่องทำความเย็น เพราะเสียค่าไฟสูง มาก จึงมีแนวคิดของการระบายความร้อน ด้านวิศวกรรมชาติ โดยใช้ลูกหมุนระบายอากาศ (ventilater) สามารถระบายอากาศจากข้างในอากคารไปสู่ด้านนอก ระบายความร้อนได้ดี จึงเป็นที่นิยมในการติดตั้งบนหลังคา อาคารโรงงาน สถานที่ราชการ หรือ บ้าน ฯลฯ

Facebook
error: Content is protected !!