ฉนวนกันความร้อน พีอีโฟม PE FOAM INSULATION

ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน Pe foam insulation ( Polyethylene foam )

  • มีโครงสร้างเป็นฟองอากาศ อิสระขนาดเล็กเกาะเกี่ยวกัน ( CLOSED CELL
  • เป็นฉนวน ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้อย่าง
    แท้จริง
  • มีน้ำหนักเบา ทำให้ประหยัดโครงสร้าง และ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ยืดหยุ่น ติดตั้งง่าย ประหยัดแรงงาน
  • สวยงาม ไม่มีไฟฟ้าสถิต เป็นกลางทั้งกายและเคมี ต้านทานการซึมผ่านของน้ำ ไอน้ำและความชื้นได้อย่างเด็ดขาด
  • ทนทาน คงสภาพการเป็นฉนวนได้ถาวร มีอายุการใช้งานยาวนาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว ใช้กันความร้อนจากหลังคาเหล็ก ด้วยการกรุติดใต้แผ่นหลังคาเหล็ก หุ้มท่อน้ำร้อน น้ำเย็นหรือถังน้ำร้อน น้ำเย็น หุ้มท่อลมในระบบปรับอากาศ
  • กรุฝ้าเพดาน ผนัง รองใต้พรม ปูรองก่อนปูพื้นไม้ปาเก้ กรุกันความร้อนภายในรถยนต์ ค่าการนำความร้อนต่ำ และ ดีที่สุดในฉนวนที่ใช้งานในลักษณะเดียวกัน
  • ช่วยลดการใช้พลังงาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
Facebook
error: Content is protected !!