ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม PU FOAM INSULATION

ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม ( Pu foam Insulation )

ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม Pu foam เป็นฉนวนทำมาจาก เนื้อโฟม มีโครงสร้างเนื้อโฟมแบบชนิด SEMI-CLOSED CELLS จึงสามารถดูดซับเสียง และความร้อนได้ดี เป็นที่นิยมตาม โรงงาน โรงเรียน หอประชุม ฯลฯ เหมาะสำหรับทุกชนิด หลังคา ไม่ว่าจะเป็น หลังคาเหล็ก Metal Sheet และอื่นๆ

ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม Pu foam ( ชนิดพ่นใต้หลังคาเมทัลชีท และ พ่นผนังเหล็กเมทัลชีท )

คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม Pu foam Insulation

  1. สามารถลดการแผ่รังสี และการนำความร้อนได้มากกว่า 80 % ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ต่ำที่สุดรองจากสูญญากาศ
  2. คงสภาพความเป็นฉนวนที่อุณหภูมิใช้งานสูงถึง 100 องศาเซลเซียส และต่ำสุดถึง -118 องศาเซลเซียส
  3. มีโครงสร้างของเนื้อโฟมแบบ SEMI-CLOSED CELLS จึงสามารถดูดซับเสียง ป้องกันเสียงรบกวน เสียงก้องหรือเสียงซึ่งอาจทะลุผ่าน      มาจากภายในสู่ภายนอกหรือจากภายนอกสู่ภายในได้เป็นอย่างดี
  4. ทนต่อกรดและด่าง ไม่ลามไฟเนื่องจากผสมสารกันไฟ มีน้ำหนักเบา ทนทาน สามารถรับแรงกดได้มากกว่า 14 kPa
  5. มีคุณสมบัติในการประสานกับวัสดุอื่นดีเยี่ยม สามาถเกาะติดแน่นผิวหลังคาเหล็ก โดยไม่มีช่องว่างหรือโพรงอากาศจึงสามารถกันรั่ว กันซึม และป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดการกลั่นตัว หรือควบแน่นรวมตัวกันเป็นหยดน้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
  6. PU FOAM เป็น VERSATILE CELLULAR PLASTIC จึงมีความคงทนแข็งแรงน้ำหนักเบา ไม่เสื่อมสภาพตลอดอายุการใช้     งาน ไม่หลุดร่อน ไม่มีรอยต่อ ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันตลอด สามารถกำหนดได้ตามต้องการและปลอดภัยจาก มด มอด ปลวกหรือแมลงต่างๆ อีกด้วย
Pu foam Insulation

คำแนะนำในการเลือกใช้ INSULATED METAL ROOF

  • ความหนาแน่นของ PU FOAM มีผลต่อสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Condutivity Coefficient : k) ฉนวนที่ดีจะต้องมีสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ
  • ความหนาของ PU FOAM มีผลต่อค่าการต้านทานความร้อน (Thermal Resistance : R-Value) ฉนวนโฟมโพลียูรีเทนต้องมีความหนาที่เหมาะสม เพื่อหน่วงความร้อนที่ไหลผ่านจากผิวฉนวนด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
  • ความหนาของแผ่นหลังคาเหล็กมีผลต่อความแข็งแรงของ KR INSULATED METAL ROOF ความหนาที่มากจะมีความ แข็งแรงสูง สามารถออกแบบระยะห่งระหว่างช่วงแปได้มาขึ้น
  • ฉนวนกันความร้อน PU FOAM สามารถพ่นติดกับหลังคาเหล็ก Metal Sheet พร้อมฟอยด์ 1 ด้าน รีดติดกับหลังคาเหล็ก Metal Sheet พร้อมใช้งานได้เลย ทางบริษัทฯ ขอเสนออีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้ใช้งาน ทั้งโรงงาน โรงเรียน สถานที่ราชการ บ้าน ฯลฯ
Facebook
error: Content is protected !!