ครอบ เมทัลชีท FLASHING METAL SHEET

แผ่นครอบหลังคาเหล็ก เมทัลชีท แผ่นครอบหลังคาเหล็ก เมทัลชีท เหมาะสำหรับปิดตามมุมต่างๆ ของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท , ครอบระหว่างหลังคาเหล็ก เมทัลชีทกับหลังคาเหล็ก เมทัลชีท , ครอบระหว่างหลังคาเหล็ก เมทัลชีทกับผนัง และครอบบานเกล็ด ฯลฯ เพื่อความสวยงาม และป้องกันน้ำฝน เข้าอาคาร ครอบแต่ละชิ้นงาน ขนาดขึ้นอยู่กับโครงสร้างแต่ละจุด จะมีขนาดไม่เท่ากัน ต้องขึ้นอยู่กับแบบโครงสร้างหลังคาเหล็ก ในแต่ล่ะหน่วยงาน ตามความเหมาะสมที่ต้องการ

Facebook
error: Content is protected !!